در فروشگاه عینک تیتان می توانید تی تی پول بخرید و به دوستان خود هدیه دهید و یا از آن برای خرید عینک استفاده کنید. تی تی پول واحد پول رایج تیتان لند می باشد!

نکته 1: تی تی پول فقط در فروشگاه تیتان قابل استفاده است و نقد پذیر نمی باشد!

نکته 2: لطفا جهت استفاده از اسکناسهای تی تی پول به تاریخ انقضای آن توجه نمائید، در صورت انقضا از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نکته 3: قبل از خرید اسکناسهای تی تی پول اهدایی خود را به فروشگاه تحویل دهید چون در صورت تخفیف از درجه اعتبار ساقط می باشد.